Titel presentatie:

Chroom(III) het verbindende element in de zoektocht naar Chroom(VI) vervanging binnen de (aerospace) industrie

Inhoud presentatie:

Deze presentatie gaat in op de jarenlange zoektocht binnen de lucht- en ruimtevaart industrie naar een vervangend product voor het voorbehandelen en passiveren met Chroom(VI). Hierbij wordt stilgestaan bij de uitgebreide testmethodes om een product te kwalificeren waaronder; zoutsproei, thermische cycli test, weerstand en humidity. Ook zal vooruitgeblikt worden hoe dit soort onderzoeken van waarde kunnen zijn voor toepassingen in de algemene industrie.

Spreker:

Alfred Stegeman

Process & Sales Engineer