Omdat alleen de beste kwaliteit goed genoeg is!

Betrouwbaarheid en kwaliteit zijn nauw met elkaar verbonden en voor iedere oppervlaktebehandelaar is het leveren volgens klantspecificatie natuurlijk vanzelfsprekend. Daarnaast zijn ook de invoering en het hanteren van een goed kwaliteitssysteem belangrijke voorwaarden voor continuïteit. Vereniging Qual.ION voert hiervoor verschillende branchespecifieke kwaliteitssystemen.

Steeds vaker wordt tegenwoordig om een waarborg gevraagd. Klanten willen zekerheid en het werken met gekwalificeerde mensen alleen is niet meer voldoende. De organisatie zal specifieke werkprocedures moeten hanteren en zal alle stappen van het productieproces nauwgezet moeten vastleggen (track &trace). Om te voldoen aan de kwaliteitsnorm NEN EN 1090 (conformiteitsverklaring) is een FPC (Factory Process Control) noodzakelijk.

‘HIGH-END’ KWALITEITSSYSTEEM

Een logische stap in het streven naar optimale kwaliteitsbeheersing is de invoering van een ‘High-End’ kwaliteitssysteem waarvan FPC, PPC (Production Process Control) en PQC (Product Quality Control) de hoofdonderdelen zijn. Vereniging Qual.ION is een speciaal hiervoor opgerichte organisatie, die de juiste bouwstenen aandraagt voor de invoering van op maat gesneden, praktijkgerichte kwaliteitssystemen voor de oppervlaktebehandelde industrie. Belangrijk om te weten is dat Vereniging Qual.ION separaat staat van Vereniging ION, waarmee de wezenlijk belangrijke onafhankelijkheid en integriteit zijn gewaarborgd. De door Vereniging Qual. ION gevoerde kwaliteitssystemen zijn Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. Bij de eerste twee is sprake van (multiplex) organische deklagen op respectievelijk aluminium en staal, terwijl Qualanod betrekking heeft op het anodiseren van aluminium. Op de website van Vereniging ION wordt een register bijgehouden van lidbedrijven die een conformiteitverklaring NEN EN 1090 hebben en/of houder zijn van een Qualicoat-, Qualisteelcoat- en/of Qualanod licentie. Vanwege het feit dat Vereniging Qual.ION de masterlicentiehouder in Nederland is, kan en zal Vereniging ION bedrijven ondersteunen bij de invoering van de kwaliteitssystemen Qualicoat, Qualisteelcoat en Qualanod. De audits dienen vervolgens door een externe partij (notified body) uitgevoerd te worden. Vereniging ION bemiddelt en adviseert hierin en heeft collectieve prijsafspraken gemaakt met certificerende instanties, waardoor leden van Vereniging ION korting krijgen op de auditkosten.