Qualanod is hét kwaliteitslabel voor het anodiseren van aluminium. Het is een internationaal kwaliteitslabel dat gebaseerd is op een uitgebreide specificatie voor zowel proces- als producteisen.

In Nederland is de Vereniging Qual.ION masterlicentiehouder en daar kan het coatingbedrijf een formele aanvraag doen voor een Qualanod-licentie. Vervolgens zal Vereniging Qual.ION het inspectiebureau informeren dat er gestart kan worden met de inspecties/keuringen. Als het coatingbedrijf de aanvraag wil indienen bij Vereniging Qual.ION moet het bedrijf van te voren bepalen voor welke corrosieklasse hij de aanvraag wil doen.

de heer J.W. (Jan Willem) Beun Voorzitter
mevrouw Y. (Yvette) Henraat Secretariaat
mevrouw A. (Anita) Snoeren Penningmeester
de heer F. (Frank) Veelenturf Bestuurslid
de heer R. (Remco) Baartmans TC
de heer R. (Ralph) Bot EC

In 1974 vormden verschillende nationale verenigingen met anodiseurs van architecturale onderdelen die in ESTAL waren georganiseerd en de EWAA de Qualanod-organisatie. Hun doel was om het kwaliteitsniveau in heel Europa te verhogen en te standaardiseren, met regels die van toepassing zijn op hun sector. Bedrijven in veel Europese leden zijn direct of indirect lid geworden van Qualanod.
De aluminiumindustrie werd vanaf het begin vertegenwoordigd door afgevaardigden in de comités. Dit zorgde voor informatie-uitwisseling tussen fabrikanten en anodiseurs van aluminium. Tegenwoordig omvatten de leden van Qualanod naast vele Europese leden ook associaties van buiten Europa.

Voordelen van een Qualanod-gekwalificeerd anodiseerbedrijf
Het Qualanod-label voegt waarde toe aan producten:

 • vergunde installaties hebben een duidelijk concurrentievoordeel ten opzichte van hun concurrenten
 • klanten en bestekschrijvers hebben vertrouwen omdat:
  - de anodiseur maakt deel uit van een geaccrediteerd productcertificatieschema
  - de geanodiseerde producten voldoen aan duidelijk gedefinieerde kwaliteits- en prestatiecriteria
  - naleving wordt onafhankelijk gecontroleerd door onaangekondigde inspecties
 • het winnen van contracten in sommige Europese laden zonder een Qualanod-licentie kan moeilijk zijn.

Waarom een Qualanod-anodiseur gebruiken?
Klanten ontvangen geanodiseerde producten die voldoen aan duidelijk gedefinieerde kwaliteits- en prestatiecriteria. De anodiseur maakt deel uit van een geaccrediteerd productcertificatieschema. De aard van het kwaliteitslabel:

 • selectie van geschikte normen, bijv. ISO 7599:2010 etc.
 • stel grenswaarden in voor de kwaliteitsborging
 • ontwikkel instructies voor interne controle
 • controleer de naleving door onafhankelijke inspectie
 • pas de specificaties aan nieuwe ontwikkelingen aan

Elke licentiehouder heeft een productinspectie van minimaal 2 keer, maar niet meer dan 5 keer per jaar en een fabrieksinspectie elke 2 jaar. Routine-inspecties worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving. De productinspecties omvatten:

 • overeenkomsten met de klanten
 • laboratorium- en testapparatuur
 • interne controle
 • inspectie (testen) van geanodiseerde producten
 • markeren en labelen

De fabrieksinspecties omvatten:

 • processen - meest aanbevolen werkwijzen

De inspecteur kan monsters van geanodiseerde producten in de fabriek testen of deze naar zijn testinstituut brengen voor onderzoek.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over Qualanod? Lees dan verder in de 2 bestanden, die als bijlage aan de rechterkant van deze pagina te vinden zijn. Hierin staat meer informatie over de procedure, kosten, waar u aan moet voldoen en alle specificaties.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via 030 - 630 03 90 of secretariaat@vereniging-ion.nl.

Internationale website: https://www.qualanod.net 

Qualanod Architecture Qualanod Industrieel Qualanod Decoratief Qualanod Hard Anodiseren