Titel presentatie

Effectieve badafzuiging in galvanobedrijven

Inhoud presentatie

De presentatie richt zich vooral op afzuiging bij baden (galvano bedrijven).

Korte toelichting op de noodzaak van goede afzuiging, deze noodzaak is bij de ION bedrijven wel bekend. Met effectieve afzuiging bedoel ik een goede afzuiging met een zo klein mogelijk luchtdebiet. Een klein luchtdebiet zorgt voor lagere exploitatiekosten en minder kans op tochtklachten. Vervolgens ga ik in op de verschillende systemen van afzuiging bij baden: ruimte afzuiging, pull–pull en push-pull afzuiging en gebruik van deksels: te verwachten luchtstromingspatronen en daarbij behorende luchthoeveelheden.

Bij nieuwbouw is altijd eerst de leverancier (en de uitvoering van de afzuiging) bekend, voordat men nadenkt over luchttoevoer. Hierdoor weegt de benodigde investering voor het luchttoevoersysteem (onterecht) niet/nauwelijks mee bij de keuze van het type afzuigsysteem.

Bij de nieuwbouw van Galvamé Oppervlaktetechnieken in Rotterdam is een voor galvanobedrijven nieuw type warmteterugwinning, afkomstig uit de agrotechniek, toegepast. Hierdoor wordt het energieverbruik voor ruimteverwarming met circa 70% -80% gereduceerd.

Spreker

Theo van Oossanen

Directeur/adviseur - To Improve