Indien er volgens de bepalingen aanspraak op de garantie kan worden gemaakt geldt voor de kostenverdeling onderstaande formule:

Aandeel = kosten X [{(toepasselijke garantieperiode + 1) -/- aantal jaren tussen oplevering en de formele melding van het gebrek} / toepasselijke garantieperiode]

Met kosten wordt bedoeld “kosten voor het opnieuw bewerken en/of reparatie”.

Een rekenvoorbeeld ter verduidelijking:

Garantieperiode 10 jaar. In het vierde jaar een schade, vallend onder de garantie. Het aandeel in de kosten door opdrachtnemer/garantiegever wordt dan:

[{( 10 + 1 ) – 4} / 10]  →  7 / 10 = 70%

(N.B. Dit percentage met inachtneming van de overige bepalingen).

Datum: augustus 2016