Volgens de Arbo-wet moet elk bedrijf een preventiemedewerker in dienst hebben. Bij kleinere bedrijven (tot en met 25 medewerkers) mag de directeur/werkgever die rol op zich nemen.

Een aantal basistaken van de preventiemedewerker zijn:

 • Zorgen voor een veilige en gezonde werkplek voor alle medewerkers
 • Voorlichting en onderricht
 • Werkplekinspectie
 • Opstellen van procedures en instructies
 • Melden van arbeidsongevallen
 • Invullen van de (branche) RI&E en maken van een plan van aanpak
 • Hij/zij is de contactpersoon voor de arbodienst en Inspectie SZW
 • ............

Afhankelijk van de aard en grootte van een bedrijf kunnen daar taken bijkomen als:

 • Adviseren van en samenwerken met de ondernemingsraad
 • Organisatie van bedrijfshulpverlening
 • Formuleren en actualiseren van een arbobeleid
 • Contactpersoon naar leveranciers en adviseurs
 • ............

Via een door TNO ontwikkelde quickscan kan tevens antwoord worden gevonden op de vraag hoeveel tijd een preventiemedewerker nodig heeft voor het uitvoeren van de genoemde (en eventueel aanvullende) taken: www.profiel.inpreventie.nl. Na het uitvoeren van de quickscan kunt u ook inzicht krijgen in de voor de taak van preventiemedewerker benodigde kennis, inzicht en vaardigheden.

Datum: juli 2017