Als gevaarlijke afvalstoffen binnen de werkingssfeer van PGS-15 (PGS = Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) vallen moeten die voor het vervoer op dezelfde manier worden ge√ętiketteerd als de stof waarmee de afvalstof chemisch of fysisch overeen komt.

Gevaarlijke afvalstoffen worden aangewezen op grond van de Eural-regelgeving.

Datum: december 2013