Zijn er bij uw vereniging bedrijven aangesloten die behandelingen kunnen uitvoeren volgens onderstaande normen?

1. Anodizing: MIL-A-8625 Type II of EN 2284 Type B
2. Chromating: MIL-C-5541 Class 3 of EN 2437 Type A

Behandeling 1.
Betreft zwavelzuur anodiseren, wat door de meeste anodiseerbedrijven wordt gedaan. Deze zijn te vinden via ons bedrijvenregister: https://vereniging-ion.nl/bedrijvenregister?activiteit=20&naam=&search=Zoeken&form_id=ion_bedrijvenregister_bedrijvenregister

Behandeling 2.
Betreft het chromateren van aluminium. Ook bedrijven die deze behandeling kunnen uitvoeren kunnen in ons bedrijvenregister gevonden worden: https://vereniging-ion.nl/bedrijvenregister?activiteit=43&naam=&search=Zoeken&form_id=ion_bedrijvenregister_bedrijvenregister

(N.B. Chromateren gebeurt op basis van zeswaardig chroomzuur. Aan het gebruik van chroomzuur kunnen beperkingen opgelegd worden vanuit de REACH-regelgeving. De laatste stand hierover leest u op onze website:
https://vereniging-ion.nl/onduidelijkheid-over-sunset-date-chroomvi-21-09-2017)

Datum: december 2017

We willen aluminium platen laten anodiseren met een zo lang mogelijke bescherming en verfraaiing. De platen worden buiten, horizontaal geplaatst, er kan op gelopen worden, er kan gereedschap op vallen en er kan vervuiling optreden door vogeluitwerpselen, ijzer- en koperstofdeeltjes. Wat kunt u adviseren?

Het gaat om nogal belastende omstandigheden voor een anodiseerlaag, zowel mechanisch als chemisch. Het advies is dan ook om de platen te laten hardanodiseren met een laagdikte van 25-30 µm, die goed wordt verdicht (bij voorkeur volgens Qualanod-kwaliteitseisen).

Voor een verbeterde afwasbaarheid, met het oog op de bovengenoemde vervuilingen, wordt aanbevolen om de anodiseerlaag te impregneren met een fluoropolymeer. Metaaldeeltjes dienen zo spoedig mogelijk verwijderd te worden om te voorkomen dat deze zich vastzetten, gaan corroderen en mogelijk invreten op de anodiseerlaag.

Het belopen van de platen kan krassen veroorzaken (zand onder schoenen) en daarmee de afwasbaarheid verminderen. Vallend gereedschap kan scheuren veroorzaken in de anodiseerlaag omdat deze zeer hard is (op een “zachte” ondergrond), waarin corrosie kan ontstaan.

Wanneer met deze aspecten rekening wordt gehouden èn er regelmatig reiniging/onderhoud plaatsvindt, is een lange levensduur van het geanodiseerde aluminium mogelijk.

Datum: december 2016

Wij krijgen verschillende omschrijvingen voor de anodiseerkleuren VOM 2 en VOM 3. Kunt u aangeven wat de juiste benamingen zijn?

De VOM anodiseer kleurenwaaier bestaat uit 7 kleuren: VOM 1 t/m VOM 7.

VOM 1 is blank geanodiseerd
VOM 2 is licht brons geanodiseerd
VOM 3 is middelbrons geanodiseerd
VOM 7 is zwart geanodiseerd

Datum: april 2015

Is er een codering voor anodiseerbewerkingen en -kleuren van aluminium?

Ja, deze codering is meer dan 30 jaar geleden opgesteld door de Stichting Anodiseren, kortweg STANOD genoemd, en gepubliceerd in het boekje “Aluminium en Anodiseren”.

De codering bestaat uit 3 cijfer/lettercombinaties, die respectievelijk iets zeggen over de

  • voorbewerking van het aluminium oppervlak, VB 0 (geen voorbehandeling) t/m VB 8 ((elektro)chemisch gepolijst na mechanische voorbewerking).
  • dikte van de anodiseerlaag, A5 - A25 (resp. 5 en 25 µm) overeenkomend met EURAS klassen A5 resp. A25.
  • kleur van de anodiseerlaag, een VOM kleur (VOM 1 t/m VOM7 van de VOM anodiseerkleurenwaaier *)) dan wel een kleurcodering van het anodiseerbedrijf.

De volledige lijst is bij Vereniging ION op te vragen.

*) De VOM anodiseerkleurenwaaier is helaas niet meer verkrijgbaar, maar wel is (zuiver indicatief, dus kleurafwijkingen voorbehouden) een digitale foto van de waaier te verkrijgen (via helpdesk@vereniging-ion.nl ).

Overigens worden niet alle kleuren meer toegepast. De kleurkeuze dient afgestemd te worden met het anodiseerbedrijf, die in de meeste gevallen nog wel beschikt over de VOM anodiseerkleurenwaaier.

Is de norm NEN 5255 voor anodiseren nog steeds geldig?

De NEN 5255 (Anodische oxidelagen op aluminium en aluminiumlegeringen aangebracht volgens een gelijkstroom/zwavelzuur- of gelijkstroom/zwavelzuur/oxaalzuur-proces - Eisen en keuringsmethoden) dateert van 1976 en is nog altijd geldig.
Daarnaast is er vanaf 1998 tot 2010/2011 de serie NEN-EN 12373, deel 1 t/m 19 gehanteerd. Deze delen zijn in 2010 en 2011 allemaal vervangen door diverse andere normen.

Wanneer u daarin geïnteresseerd bent, kunt u via de helpdesk@vereniging-ion.nl een lijst opvragen met vervangende normen en de ingangsdata ervan.

Hoe kan voegsel (cement) van anodiseerwerk worden verwijderd?

Cement, specie en beton reageren vaak sterk alkalisch en kunnen de anodiseerlaag ernstig aantasten. Het beste is te voorkomen dat deze producten op het anodiseerwerk terecht komen. Wanneer dit toch gebeurt dan zo snel mogelijk verwijderen door afspoelen met veel water (eventueel met toevoeging van synthetische reinigingsmiddelen).

Is de cement (specie, beton) al hard geworden en niet meer oplosbaar in water of (organische) oplosmiddelen dan rest weinig anders dan voorzichtig afschrapen met een níet-metalen schraper (b.v. van hard kunststof) om de anodiseerlaag zo min mogelijk te beschadigen. Eventueel laatste resten verwijderen m.b.v. water en borstel (fiber of kokos, níet metallisch).

In géén geval zure- of alkalische middelen (zoutzuur, natronloog) gebruiken!