Titel presentatie:

Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie in de oppervlaktebehandelende industrie

Korte toelichting presentatie:

Bedrijven in de oppervlaktebehandeling nemen vanaf het eerste begin deel aan de Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie. We kijken terug op de bereikte resultaten en blikken vooruit naar de aanstaande planperiode voor 2017-2020. Van deelnemende bedrijven worden ambitieuze plannen gevraagd. Zo dragen zij bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het Energieakkoord.

Deze presentatie is niet beschikbaar gesteld!

Spreker:

ir. Jac van Trijp
Senior Adviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Informatie spreker:

Jac is al lange tijd werkzaam op het gebied van energiebesparing. Aanvankelijk lag de nadruk op gemeentelijk energiebesparingsbeleid, later was Jac werkzaam in het Energiecentrum voor het Midden- en Kleinbedrijf. De voormalige VOM was destijds één van de branches die zich bij het Energiecentrum had aangesloten. Sinds 2011 is Jac betrokken bij het programma Meerjarenafspraken Energiebesparing van RVO.nl, onder andere in de rol van relatiebeheerder voor de oppervlaktebehandelende industrie. In die hoedanigheid draagt Jac bij aan brancheprojecten en aan overdracht van kennis naar de sector. Daarnaast verzorgt Jac de voorlichting en de ondersteuning van het EEP-proces.