Titel presentatie:

Materialen in de circulaire economie: Uitdagingen en kansen voor oppervlaktetechnologie

Korte toelichting presentatie:

Een circulaire economie wil economische groei loskoppelen van het gebruik van natuurlijke grondstoffen en ecosystemen door die grondstoffen effectiever te gebruiken. Het streeft naar innovatie door hergebruik van materialen, onderdelen en producten.
Dit vraagt om nieuwe ontwerpstrategieën, zoals het ontwerpen voor langere levensduur.
In deze presentatie zal worden ingegaan op de bijdrage van de tribologie aan het ontwikkelen van nieuwe ontwerpmodellen. Het zijn tenslotte de eigenschappen van het oppervlak die voor veel producten en componenten de uiteindelijke levensduur bepalen.

Download hier de presentatie!

 

Spreker:

dr.ir. Julien van Kuilenburg
Competentieleider Tribologie, Philips Innovation Services

Informatie spreker:

Julien is zijn carriere in 2001 begonnen als triboloog bij Philips en daarna TNO. In 2013 is hij, na 2 jaar onderzoek bij M2i, gepromoveerd met zijn proefschrift ‘A mechanistic approach to tactile friction’. Op dit moment is hij werkzaam als Competentieleider Tribologie bij zijn eerste werkgever Philips Innovation Services. Daar houdt hij zich bezig met het ontwerpen voor levensduur.

Quote/statement:

Philips gelooft in de verandering naar een circulaire economie. Een circulaire economie stimuleert per definitie innovatie op het gebied van hergebruik van materiaal, componenten en producten.
‘Hergebruik van materialen’ heeft reeds in de ontwerpfase een grote invloed op materiaalkeuze, en biedt uitdagingen én kansen voor het gebruik van oppervlaktebehandelingen en coatings.
‘Hergebruik van componenten en producten’ vraagt om een nieuwe ontwerpstrategie: het ontwerpen voor een langere levensduur. Levensduur die in veel gevallen bepaald wordt door de eigenschappen van het oppervlak.