Titel presentatie:

Certificatie van gevelelementen

Korte toelichting presentatie:

Door de eisen die aan een product worden gesteld samen met alle marktpartijen op te stellen wordt zowel aan de verwachting van de leverende alsook aan de vragende partij voldaan. Door deze eisen ook in de praktijk te controleren ontstaat vertrouwen. Vertrouwen dat kan uitmonden in een onafhankelijk en geaccrediteerd certificaat. SKG-IKOB levert deze certificaten al vele tientallen jaren waardoor de afnemer gegarandeerd is van de kwaliteit van het geleverde. Tot slot kunnen deze SKG-IKOB certificaten een rol spelen bij de Wet kwaliteitsborging (Wkb).

Download hier de presentatie!

 

Spreker:

ir. Olaf van Panhuys
Directeur, SKG-IKOB

Informatie spreker:

Afgestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Daarna werkzaam voor de VMRG (brancheorganisatie voor de gevelbouw) en later voor het Kennis Centrum Gevelbouw (KCG). Sinds 2008 directeur van SKG en sinds de fusie in 2013 met IKOB van SKG-IKOB.

Quote/statement:

Oppervlaktebehandeling is datgene waar een klant van een product als eerste naar kijkt. Maar naast een esthetische schil zorgt de oppervlaktebehandeling er ook nog vaak voor dat de levensduur van het product wordt verlengd en zodoende aan de gestelde en verwachte eisen kan voldoen.