Titel presentatie:

Sturen op integrale belevingskwaliteit op basis van sensorische informatie

Korte toelichting presentatie:

Elk mens ervaart de omgeving met zijn zintuigen en omdat zintuigen zo alledaags zijn, staan we er nauwelijks bij stil. Zintuigen zijn complexe organismen die ons continu de omgeving helpen ervaren in zijn totaliteit. We kennen in het algemeen vijf zintuigen, maar inmiddels zijn er twaalf bekend. Deze twaalf zintuigen helpen ons de omgeving lichamelijk, psychologisch en mentaal te ervaren. Als we weten wat de zintuigen exact vertellen, kunnen we vervolgens betere keuzes maken voor juiste oppervlaktes en hun texturen, vormen en kleuren, waardoor we het meer naar ‘onze zin’ hebben. Dit draagt bij aan onze gezondheid en integrale performances. Een slimme tool helpt daarbij om effectief te kunnen sturen op de totaalervaring van de omgeving. 

Deze presentatie is niet beschikbaar gesteld!

Spreker:

dr.ir. Iris Bakker
Omgevingsdeskundige, Levenswerken

Informatie spreker:

Opleiding: Bouwkunde Restauratie TU Delft + PhD Industrial Design/ Real Estate and Housing TU Delft
Werkervaring: Hoofd Onderhoud DGWT Ministerie van Defensie; sr adviseur huisvestingsbureau op ten noort blijdenstein; omgevingsdeskundige bureau Levenswerken.

Quote/statement:

De aard en de kwaliteit van oppervlaktes van materie om ons heen, heeft een direct effect op de belevingskwaliteit die we ervaren. Eigenlijk kunnen we wel spreken van de ‘huid’ van een gebouw die net als bij de mens, aandacht en zorg verdient. Dankzij die zorg en aandacht voor die huid, dus voor oppervlaktes van materie, ervaren mensen een hogere belevingskwaliteit.  Dit komt ten goede aan gevoelens als ‘lekker in je vel zitten’.