Titel presentatie:

Oppervlaktetechniek bij multi-materiaaltoepassingen

Korte toelichting presentatie:

Veel technische systemen en componenten zijn samengesteld uit diverse materialen, waarna nog een oppervlaktebehandeling moet volgen. Het 3D-printen in diverse materialen voegt daar nog een nieuwe generatie vraagstukken aan toe. Het veelzijdige vakgebied oppervlaktetechniek wordt - als onderbelicht facet van de materiaalkunde - vaak als probleemkindje ervaren, maar biedt juist tal van mogelijkheden en voordelen. Een integrale ontwerpbenadering kan de kansen voor zowel technische verduurzaming, esthetische verfraaiing als functionalisering verzilveren.

Download hier de presentatie!

 

Spreker:

drs.ing. Edward Uittenbroek
Consultant materials and coatings, Materials, Testing & Analysis, ECN Petten/Eindhoven

Informatie spreker:

Milieukunde (Universiteit Utrecht, onderzoek energieconvenant oppervlaktetechniek), Coating Technology (Hogeschool Enschede, onderzoek Poedercoaten MDF), hoofdredacteur vakblad Oppervlaktetechnieken (154 edities), gastdocent en pilot onderwijsvernieuwing Hogeschool Utrecht coatings en materialen (voor beroepsbeoefenaars), tweejaarlijks vakboek De Oppervlaktewijzer (uitgave Jetvertising), bestuur NACE Benelux (National Association of Corrosion Engineers).

Quote/Statement:

Oppervlaktetechnologie is een ware vestigingsfactor voor de Nederlandse maakindustrie. Als we er in Nederland niet zo goed in waren, was er veel meer hoogwaardige industrie vertrokken, waardoor nauwelijks sprake zou zijn van een waardescheppende kenniseconomie in de materiaalketen.