Titel presentatie:

Empathische gebouwen: een kwestie van oppervlaktetechniek?

Korte toelichting presentatie:

De woonomgeving van 2040 kent vele uitdagingen. Technologische en sociale uitdagingen zijn er daar twee van, en het onderzoeksproject empathische woonomgeving tracht hierbij antwoorden te vinden. Het gaat om een slimme en interactieve leefomgeving die op de behoeften van mensen reageert.
De theoretische concepten uit dit onderzoeksprogramma worden praktijkbestendig gemaakt in onze proefwoning op het Arnhemse industriepark Kleefse Waard. De proefwoning dient tevens als een instrument (proeftuin) voor kennistransfer. Er zijn reeds een tal van bedrijven die zich aangesloten hebben bij dit onderzoek en in co-creatie een bijdrage leveren aan de realisatie daarvan in de praktijk.

Deze presentatie is niet beschikbaar gesteld!

Spreker:

prof.dr.ir. Masi Mohammadi
Lector - Professor, HAN Lectoraat Architecture in Health - TU/e

Informatie spreker:

Technologie en slimme, duurzame, bouwkundige ontwerpen kunnen enorm bijdragen aan woongenot. Prof.dr.ir. Masi Mohammadi leidt als lector het multidisciplinaire onderzoeksteam van het lectoraat Architecture in Health dat onderzoek doet naar mensen willen, en wat mensen stimuleert en/of afschrikt als het gaat om technologie en of bouwkundig ontwerp. Met die kennis wordt duidelijk waar innovaties op het gebied van technologische toepassingen en ruimtelijke ontwerp aan moeten voldoen.

Sociale wetenschap en technologie verbinden
Prof.dr.ir. Mohammadi combineert haar technische achtergrond (cartograaf en gepromoveerd building technoloog) met haar grote maatschappelijke betrokkenheid. In haar functie als lector slaat ze de bug tussen de sociale wetenschap en technologie. Haar multidisciplinaire onderzoeksteam dat bestaat uit psychologen, economen, ontwerpers en technici ontwikkelt kennis met empirisch wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek. Dat houdt onder meer in dat ze op een systematische manier woonwensen en -gevoelens vertalen naar optimale bouwkundige ontwerpen en duurzame technologische oplossingen. Niet alleen voor zorgbehoevenden, maar voor iedereen. Onderzoekstrajecten van het lectoraat zijn altijd in opdracht van en samen met de beroepspraktijk; zoals woningcoöperaties, zorginstellingen, ouderenbonden of beleidsmakers van overheidsinstellingen. 

Elkaars taal spreken
Het slaan van een brug tussen verschillende disciplines is noodzakelijk om tot goede innovaties te komen, en is tegelijkertijd uitdagend. Mohammadi: “In de praktijk merken we dat professionals met een technische achtergrond een totaal andere taal spreken dan professionals uit de sociaal wetenschappelijke hoek. Een gezamenlijke taal is er niet, maar is essentieel om elkaar goed te kunnen begrijpen.” Masi streeft dan ook naar die gezamenlijke taal en stimuleert communicatie tussen professionals met een verschillende achtergrond, met als doel om mensen beter te bedienen als het gaat om wonen. “Onze studenten, young professionals, zijn de professionals van morgen; zij staan straks aan het roer. In de studiefase zijn zij nog ‘kneedbaar’ en moeten ze het vermogen ontwikkelen om elkaar goed te kunnen begrijpen.” 

Achtergrond
Prof.dr.ir. Masi Mohammadi is naast haar aanstelling als lector ook professor aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven waar zij de leerstoel Smart Architectural Technologies bekleed. Tegelijkertijd participeert ze in verschillende landelijke netwerken en is als projectleider betrokken bij diverse praktijkprojecten.