Een belangrijke missie van de SURFACE Campus is om oppervlaktetechnologie een gezicht te geven. We maken het zichtbaar, tastbaar. En laten zien waar de branche voor staat. Tijdens de expositie Trots op het Werk stellen vakgenoten bijzondere en alledaagse eindproducten tentoon die dankzij oppervlaktetechniek extra prestaties leveren. Een mooie gelegenheid om u te laten inspireren door noviteiten uit de praktijk.

Heeft u zaken waarop u trots bent en die u graag aan collega's, maar ook aan (potentiële) klanten en overheid/bevoegd gezag wil laten zien, neem dan contact op met 2XPO.

U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan projecten (gebouwen, meubilair, machines, auto's, etc.) waar u een onderdeel van bent of producten (fietsen, kranen, chips, onderdelen, gereedschap, etc) die een oppervlaktebehandeling hebben ondergaan