Het vakblad OT is hét vaktijdschrift over oppervlakte technologie voor opdrachtgevers, constructeurs, ontwerpers, applicateurs van oppervlakte technologieën, verfdeskundigen, onderhoudsfunctionarissen en corrosie deskundigen. Het is het officiële orgaan van de Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland (ION). Het blad verschijnt 8 x per jaar in een oplage van circa 2.500 exemplaren.

De artikelen uit het blad zijn terug te vinden op deze website, en kunnen daar ook van opmerkingen worden voorzien.

Abonnementen:

De informatie op het openbare gedeelte van de website wordt u kostenloos aangeboden door Vereniging ION. U kunt zich abonneren op dit nieuws door u aan te melden voor de Informat.ION. Deze 2 wekelijkse nieuwsbrief brengt u op de hoogte van het meest actuele nieuws.

Voor leden van Vereniging ION wordt het uitgebreide (verenigings)nieuws aangeboden in de portal. Deze is te benaderen via de website.

Abonnement op de OT zijn €89,50 voor het blad in druk op een adres in Nederland. Voor abonnementen in het buitenland worden de portokosten aanvullend in rekening gebracht. Een digitaal abonnement op de OT kost €44,75.

Abonnmenten lopen per kalenderjaar of per deel daarvan. een abonnemnet kan worden afgesloten door een email te sturen naar info@vereniging-ion.nl of naar het postadres Vereniging ION, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

Kostenloze abonnementen op de OT:

 • Alle leden van vereniging ION ontvangen naar omvang van het lidmaatschap een aantal exemplaren kostenloos.
 • Er zijn ruil abonnmenten met andere (relevante) brancheverenigingen en uitgevers mogelijk.
 • Relevante personen of entiteiten in- en voor de oppervlakte behandelendende industrie kunnen in aanmerking komen voor een kostenloos abonnement, zulks ter beoordeling van Vereniging ION.
 • Cursisten die deelnemen aan een ION cursus krijgen gedurende één jaar een abonnement op de gedrukte OT op een locatie in Nederland. Cursisten die verblijven in het buitenland ontvangen een abonnement op de digitale uitvoering van de OT.

Redactie adres en advertentie verkoop: 

 • Jetvertising 
 • Postbus 1890, 2280 DW Rijswijk
 • Laan van Zuid Hoorn 37, 2289 DC Rijswijk
 • Telefoon: 070-3990000
 • Telefax: 070-3902488
 • Email: oppervlaktetechnieken@jetvertising.nl                                                                                                                                                                                           advertenties@jetvertising.nl

Redactie: 

 • Jetvertising (hoofdredactie)
 • Jaap van Peperstraten (hoofdredacteur)

Realisatie:

 • Desiree Driesenaar (journalistiek binnenland)
 • Hans de Rond (journalistiek binnenland)
 • Chris Versteeg (ontwerp en opmaak)
 • Armand van Wijck (technologische journalistiek)

Communicatieraad:

De communicatieraad bepaalt de redactionele inhoud van het vakblad OT en geeft richting aan de informatie die op de website van Vereniging ION komt te staan.

Tevens geeft de communicatieraad richting aan de instrumenten die Vereniging ION inzet om haar leden en andere belanghebbenden in en met de oppervlakte technologie zo goed mogelijk te informeren.

De Communicatieraad bestaat nu uit:

 • Carolien Nieuwland (Rijkswaterstaat) namens de gebruikers.
 • Lester Claassens (Schoen Coating) namens de Applicateurs Organische Deklagen (AOD).
 • Jan Lindenaar (Elcometer) names de toeleveranciers (TLV).
 • Vacature namens de Applicateurs Elektrochemische- en Metallieke Deklagen (AEMD).
 • Hans Bosveld (Vereniging ION) vanwege de (technische) helpdesk en normontwikkeling.
 • Santino Scherpenborg (Vereniging ION) als relatiemanager.
 • Gianni Versteeg (Vereniging ION) als communicatiespecialist.
 • Egbert Stremmelaar (Vereniging ION) vanwege wet- en regelgeving en PR algemeen.
 • Rob Koppenol (Jetvertising) als uitgever.
 • Jaap van Peperstraten (Jetvertsing) als hoofdredacteur.

Rechten:

Alle comumunicatie heeft als doel om de stakeholders oppervlakte technologie te informeren. Daarvoor zijn alle rechten op de uitgaven van Vereniging ION, zowel op scherm alsook in print, voorbehouden aan Vereniging ION. 

Niets uit de uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever of van Vereniging ION. De uitgever, Vereniging ION en de bij deze uitgaven betrokken redactie, medewerkers en commissieleden aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in de uitgaven van Vereniging ION opgennomen informatie.

LET op, behalve de rechten van de uitgever en van Vereniging ION kunnen er ook rechten van derden liggen op delen van de informatie. Als u iets wilt overnemen uit één van de uitgaven van Vereniging ION, neem dan even contact op met de uitgever of met het secretariaat van vereniging ION.