Titel presentatie
Façade Service Application (FaSa), producten en diensten geautomatiseerd meten en monitoren

Toelichting presentatie
Vastgoed speelt een cruciale rol in de grote maatschappelijke thema’s van nu, zoals duurzaamheid, betaalbaarheid en veiligheid, maar blijft achter in geschikte oplossingen. Met ‘Facade Service Applicatie’ (FaSA), een innovatief platform dat de fysieke vastgoedmarkt innoveert door inzet van digitale middelen als sensoren, drones en kunstmatige intelligentie, wordt gewerkt aan een oplossing. Als onderdeel van FaSA wordt onderzocht of er een sensor voor esthetische prestaties kan worden ontwikkeld.  

Taal
Nederlands

Sprekers
ing. Stingo Huurdeman
Projectleider innovatie, technologie en ontwikkeling - VMRG

Stingo werkt sinds 2015 bij de VMRG en is als projectcoördinator innovatie, technologie en ontwikkeling dagelijks bezig met het initiëren, uitvoeren en implementeren van innovatieprojecten binnen de 200 aangesloten bedrijven van de VMRG. De innovatieprojecten richting zich hoofdzakelijk op de thema’s circulaire economie, digitalisering en automatisering met als doel de aangesloten te helpen bij het opzetten van nieuwe (duurzame) businessmodellen.

ir. Dirk Huibers
Lead business strategy - Octo

Dirk is medeoprichter van Octo en heeft een geschiedenis van werken in de informatie- en dienstensector. Octo is een innovatieve Nederlandse onderneming die een achtergrond heeft in software-development, big-data analyses, micro-elektronica en bouwkunde. Octo streeft naar volledig geautomatiseerd beheer van gebouwen.

Quote/statement
Het meten van de esthetische prestaties van oppervlaktebehandeling is essentieel om onze producten en diensten te kunnen aanbieden.