Titel presentatie
Oppervlakte reiniging door middel van enzymen

Toelichting presentatie
Enzymgebaseerde producten als alternatief voor chemische reiniging.
Hoewel enzymgebaseerde producten eveneens chemische mengsels zijn, bevatten deze als actief bestanddeel enzymen in plaats van een chemisch biocide. Enzymen zijn eiwitten die onder andere de bouwstenen en de aanhechting van een biologische vervuiling kunnen afbreken. Momenteel zijn er op de markt enkele enzymgebaseerde producten beschikbaar, die specifiek gericht zijn tegen de biologische of atmosferische vervuiling van buitenoppervlakken. Dergelijke producten vallen vooralsnog niet onder de biociderichtlijn.

Taal
Nederlands

Spreker
Ton van de Klashorst
Algemeen directeur - Bionic Technology