Titel presentatie
Blootstelling aan gevaarlijke (CMR-)stoffen en road to zero

Toelichting presentatie
Blootstelling aan gevaarlijke (CMR-)stoffen en road to zero. Hoe werken de oppervlaktebehandelende bedrijven aan het verminderen van de blootstelling aan CMR-stoffen (Chroom(VI)). Eerste terugkoppeling van de inspecties in deze sector. Vanaf juli zijn er inspecties uitgevoerd. Inspectie SZW zal in deze presentatie de eerste resultaten laten zien. Verder zal de Inspectie ook toelichten wat zij in 2019 zullen gaan doen (gericht op CMR-stoffen).

Taal
Nederlands

Spreker
ing. Diana Martens
Projectleider gevaarlijke stoffen - Inspectie SZW

Achtergrond/opleiding: analytische chemie en procestechnologie. 20 jaar gewerkt in de chemische industrie (als laboratoriummanager, kwaliteitsmanager).

Nu 16 jaar bij Inspectie SZW (Arbeidsinspectie). Begonnen als Specialist Chemische Veiligheid. Nu al 10 jaar projectleider binnen de inspectie. Gevaarlijke stoffen hebben altijd een rol gespeeld binnen mijn carrière, is de rode draad. Op dit moment zet ik mij als projectleider binnen programma Bedrijven met Gevaarlijke Stoffen in op het voorkomen van beroepsziekten door werken met gevaarlijke stoffen.
Creaties: zelfinspectie gevaarlijke stoffen (www.zelfinspectie.nl/gevaarlijkestoffen), VIB check (www.VIB-Check.nl, Stoffencheck (zie appstore of google play).