Titel presentatie
Masterclass Corrosie en bescherming tegen corrosie

Toelichting presentatie
De kennis en innovatiekracht van en het belang voor Nederland op het gebied van metalen (en materialen in het algemeen), oppervlaktebehandelingen, coatings, etc is enorm en de te behalen winst in kosten, veiligheid en milieu-impact is groot.

Ook corrosiebescherming is topsport, zowel in de ontwerpfase, bouwfase, en beheer- en onderhoudsfase en het is een complexe interactie van materialen en milieu. Die kennis is lastig te vatten in één persoon en tijdens de gehele levensduur van constructies komen nogal wat beslissingsnemers aan bod, die misschien niet van de technisch-inhoudelijke kant van corrosie en corrosiebescherming op de hoogte zijn. Om uw kennis van corrosie en gerelateerde degradatie te vergroten organiseren we de Masterclass “Corrosie en Bescherming Tegen Corrosie”.

Vanuit de theorie, die op een begrijpelijke wijze zal worden aangeboden, zullen de diverse vormen van corrosie in het algemeen worden toegelicht. Vanuit het begrip van theorie en corrosievormen is het daarna een kleine stap om gericht te gaan kijken naar het voorkomen of bestrijden van corrosie. Praktijkcases vormen de leidraad van geslaagde en minder geslaagde corrosiebescherming. Niet alles zal altijd volledig te voorkomen zijn, vaak is het ook een economische afweging, maar met het juiste begrip is het wel mogelijk om corrosie in de hand te houden.

Taal
Nederlands

Sprekers
dr. ir. Hans van der Weijde
Program manager Packaging, India, Thrust - Tata Steel Europe

Hans van der Weijde studeerde materiaalkunde aan de TU-Delft met een specialisatie in corrosietechnologie. Na een promotie in dezelfde vakgroep en een korte periode als universitair docent heeft hij de overstap gemaakt naar de industrie als groepsleider bij de R&D afdeling van Hoogovens. Via diverse functies is hij tegenwoordig programma manager bij Tata Steel R&D. Naast deze managementbaan is hij altijd actief gebleven in zijn vakgebied als specialist en docent.

prof. dr. ir. Arjan Mol
Hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie - TU Delft

Arjan Mol behaalde zijn ingenieurstitel aan de Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek van de Technische Universiteit Delft in 1996. Zijn afstudeerwerk was de studie naar verandering van functionele eigenschappen (waaronder corrosie-eigenschappen) na vervorming van vezel-metaallaminaten (GLARE). Verdieping in de fundamenten van corrosie en elektrochemie is verkregen tijdens zijn promotie-onderzoek naar de effecten van microstructurele variaties in aluminiumlegeringen op filiforme corrosie-eigenschappen. Na afronding van dit onderzoek in 2000 is Arjan Mol gedurende 6 jaar werkzaam geweest bij TNO Bouw, in de functies van projectleider en productgroepleider ‘Structurele levensduur van bouwconstructies en civiele werken’. Sinds april 2006 is Arjan Mol werkzaam bij de TU Delft en nu als universitair hoofddocent in de Afdeling Technische Materiaalkunde aan de Technische Universiteit Delft, met als focus Corrosietechnologie en Elektrochemie. In 2017 is Arjan Mol benoemd tot hoogleraar Corrosietechnologie en Elektrochemie. Hiernaast is Arjan Mol vice-president van de Europese Corrosie Federatie EFC, honorary professor aan de University of Science and Technology Beijing in China en editor-in-chief van Elsevier's Corrosion Science.

Quote/statement
Kennis helpt de kosten van corrosiebescherming in ontwerp, beheer en onderhoud van producten en constructies te minimaliseren.