Titel presentatie
Oppervlaktetechnologie: combineren van technische en maatschappelijke doelen

Toelichting presentatie
Sinds de introductie van het gemodificeerde Accoya-hout zijn er veel producten ontwikkeld die voorheen nagenoeg onmogelijk waren voor hout. Een goed voorbeeld zijn de twee houten verkeersbruggen over de A7 bij Sneek. Doordat het Accoya-hout zeer homogeen stabiel en rotbestendig is wordt de afwerking in veel gevallen gedaan uit esthetisch oogpunt en minder vanuit een technisch oogpunt. Toch kiezen de meeste opdrachtgevers voor een traditionele afwerking van hout.
De unieke eigenschappen van Accoya geeft nieuwe mogelijkheden voor oppervlaktetechnieken. Deze zijn soms zeer verrassend en passen prima in de circulaire economie waar we naar toe moeten.
Accsys, de producent van Accoya-hout, heeft vanaf het begin sterk ingezet op productontwikkeling en testen. Samen met partners is Accsys nauw betrokken bij ontwikkelingen in de oppervlakteafwerking.
De presentatie zal een inkijk geven in de afwerkmogelijkheden van Accoya.

Taal
Nederlands

Spreker
Bert Kattenbroek
Technical Sales Manager - Accsys Technologies

Bert Kattenbroek heeft zijn hele leven in de houtindustrie gewerkt. Hij is in een zeer vroeg stadium betrokken geweest bij de productie-opstart van het Accoya-hout. In het verleden was hij naast de commercie ook verantwoordelijk voor alle testen die wereldwijd op Accoya werden uitgevoerd. In die hoedanigheid ook veel te maken gehad met oppervlakteafwerking van hout in diverse toepassingen en op verschillende continenten.

Quote/statement
Accoya-hout is een “nieuwe” houtsoort die zich inmiddels bewezen heeft in de praktijk. De hoge vormstabiliteit, ongevoeligheid voor UV en bestendigheid tegen aantasting van schimmels, geven nieuwe mogelijkheden in houtgebruik. Door nieuwe mogelijkheden van oppervlakteafwerking te ontwikkelen kan er antwoord gegeven worden op maatschappelijke thema’s. Ook kunnen procestijden verkort worden door andere vormen van oppervlakteafwerking. Door af te wijken van bestaande technologieën worden nieuwe mogelijkheden gecreëerd welke bezig zijn met hun intrede in de commerciële wereld.