Titel presentatie
De toekomst van oppervlaktebehandelingen bij ASML

Toelichting presentatie
ASML opereert in de high-tech industrie. Er worden hoge eisen gesteld aan materialen en leveranciers. In veel gevallen is een oppervlaktebehandeling noodzakelijk.
Om u te laten zien waarom ASML's eisen soms zo streng zijn, geven we een overzicht van de stand van de technologie in onze branche. Vanwege de complexiteit van deze technologie, is een nauwe samenwerking met onze leveranciers noodzakelijk.
Na een korte uitleg over ASML's werkwijze, gaan we dieper in op twee specifieke gevallen. We bespreken als eerste een beschermende coating in extreme omstandigheden. Het tweede geval laat zien dat ook ASML “last” heeft van veranderende wetgeving.

Taal
Nederlands

Sprekers
ing. Katja Moors
Technical Engineer - ASML

Katja studeerde commerciële chemie en is na haar afstuderen direct bij oppervlaktebehandelaars gaan werken. Na enige jaren is ze bij ASML aan de slag gegaan in 2008 als supply chain engineer met competentie in oppervlaktebehandelingen. Samen met Maarten vormt zij een team om binnen ASML advies te geven. Zo proberen zij een verbinding te vormen naar de oppervlaktebehandelaars die in de supply chain van ASML leveren.

dr. Maarten ter Heerdt
Materiaalspecialist - ASML

Maarten studeerde scheikunde aan de Universiteit Utrecht, waarna hij promoveerde aan de TU Delft op lagetemperatuur-CVD van koper. Na een postdoc aan de University of Georgia (VS) op het gebied van luminescentie begon hij in 2002 bij ASML, waar hij werkte aan chemische luchtfilters. Inmiddels heeft hij, als materiaalspecialist, zijn werkveld uitgebreid naar corrosie en metaalkunde en vormt hij samen met Katja het oppervlaktebehandelingsteam van ASML. In die functie is hij de verbindingsman tussen ontwerper en oppervlaktebehandelaar.