Titel presentatie
Biobased coatings voor composieten; een praktijkcase

Toelichting presentatie
NPSP maakt hoogwaardige biobased composietproducten voor onder andere gebouwen en openbare ruimte, mobiliteit en design. Biobased betekent gemaakt van materialen met een biologische en natuurlijke hernieuwbare oorsprong. We ontwikkelen deze producten in nauwe samenwerking met onze klanten. De afwerking van deze producten door coatings is key voor zowel de esthetische uitstraling als de functionele producteisen waaronder levensduur en bijbehorende garanties. We geven een kijkje in een voorbeeldproject waarin de biobased brug in Eindhoven is ontwikkeld en geproduceerd i.s.m. TU Eindhoven, Avans Hogeschool en TU Delft. Doel is altijd een zo hoog mogelijk deel van de producten biobased te kunnen produceren. We zijn hier al heel ver in (tot ruim 90% biobased) maar als we werken met coatings is het aanbod van biobased coatings nog zeer beperkt. We roepen de aanwezigen dan ook op om op te staan en mee te denken over de mogelijkheden!

Taal
Nederlands

Spreker
ir. Mark Lepelaar
Directeur Productontwikkeling - NPSP

Mark Lepelaar heeft na het behalen van zijn masterdiploma aan de faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft altijd gewerkt aan het onderzoeken en ontwikkelen van technische innovatieve producten op het snijvlak van duurzaamheid en markt.
Van 1997 tot 2003 lag de nadruk op duurzame energie en energiebesparing bij het adviesbureau Ecofys.
Vanaf 2003 tot heden op het vlak van biobased en circulaire hoogwaardige materialen en productietechnieken. In deze periode heeft hij een kennisintensief productiebedrijf opgericht, NPSP.
Sinds 2014 werkt hij tevens als onderzoeker op biobased plastics en hergebruik van textiele reststromen aan de Hogeschool Amsterdam.

Quote/statement
De afwerking van onze hoogwaardige biobased producten door coatings is key voor zowel de esthetische uitstraling alsmede de functionele producteisen.