Titel presentatie
Coating van 3D metaal geprinte onderdelen

Toelichting presentatie
In de wereld van het 3D printen wordt veel aandacht gegeven aan de machinebouw, de constructieregels en het poeder (bij SLM). In de meeste presentaties wordt er een wit blok getoond als het gaat over de post processing wensen/eisen.
Vereniging ION heeft al in 2014 als platform Oppervlakte Technologie een werkgroep ingesteld om daar verandering in te brengen. Een zoektocht naar eisen en wensen en mogelijkheden was het gevolg.
Tijdens deze presentatie zal Vereniging ION de stand van zaken presenteren.

Taal
Nederlands

Spreker
Egbert Stremmelaar BSc MBA RAE
Managing Director - Vereniging ION

Quote/statement
Blootstelling aan gevaarlijke stoffen op de werkplek kan en mag niet vanzelfsprekend zijn. Wat je eraan kunt doen in de oppervlaktebehandelende branche hoort u tijdens de Week van de Oppervlaktetechnologie 2018.