Voor zover wij hebben kunnen nagaan is dit niet vastgelegd in een norm.

Een “rondje” langs productinformatiebladen van diverse coatingleveranciers leverde een verrassende diversiteit in benamingen en bijbehorende glansgraden:

OmschrijvingGlans in %, opgave leverancier

Hoogglanzend                  |   75 - 100

Glanzend45                      |   90 (+/- 5)

Half glanzend/half mat    |   20 - 45

Zijde glanzend                 |   10 - 75 (+/- 10)

Ei glanzend                      |   10 - 20

Zijde mat                         |    32 - 40 (+/- 5)

Mat                                  |     10 - 25 (+/- 5)

Volledig (tief) mat             |    < 10

tabel 1 Uitgedrukt in glanseenheden (%) van 0 - 100

In de Qualicoat Specificaties worden onderstaande toleranties in de glansgraad gegeven, gemeten volgens ISO 2813:1994- belicht onder een hoek van 60°.

CategorieGlanseenhedenToegestane afwijking *)

1    |    0 - 30       |     +/- 5

2    |    31 - 70     |     +/- 7

3    |    71 - 100    |     +/- 10

tabel 2 *) afwijking van de nominale waarde, gespecificeerd door de coatingleverancier in glanseenheden binnen 1 partij. Deze afwijkingen zijn (enigszins afhankelijk van de kleur) niet of nauwelijks waarneembaar met het menselijk oog.

Ondanks deze toleranties zullen de verschillen in glansgraad volgens tabel 1 toch aanleiding kunnen geven tot verkeerde verwachtingen bij uitbesteding van coatwerk.

Het verdient dan ook aanbeveling om (tenminste als de glansgraad belangrijk is) bij opdrachtverstrekking niet te werken met benamingen, maar met een glansgraad in glanseenheden, met in achtname van in tabel 2 genoemde toegestane afwijkingen. Vooral wanneer bij verschillende bedrijven wordt uitbesteed, kan dit helpen om teleurstellingen en/of afkeur te voorkomen.

In het vakblad “Oppervlaktetechnieken”, februari nummer van 2009, staat een artikel over dit onderwerp: “Hoe glanzend is hoogglans?”. Hierin wordt een instrument met 4 kleuren in 6 glansniveaus van dr. Boller beschreven, waarmee je een indruk krijgt van de diverse glansgraden met bijbehorende glanseenheden (reflectometerwaarden).

Datum: augustus 2010