Ja, dat is de NEN-EN-ISO 6158:2011 (engels), Metallieke en andere anorganische deklagen - Elektrolytisch aangebrachte deklagen van chroom voor technische doeleinden.

Hierin worden naast de gebruikelijke normatieve verwijzigen o.a. de volgende onderwerpen behandeld:

  • Informatie die door de klant moet worden verstrekt
  • Beschrijving van de aanduiding, zoals die op de tekening en in de opdracht moet worden vermeld (b.v. Electrodeposited coating ISO 6158-Al/Cr250hp, hetgeen betekent: microporeuze hardchroomlaag met een dikte van 250 µm (Cr250hp) op een aluminiumlegering (Al)
  • Eisen aan de chroomlaag (o.a. uiterlijk, laagdikte, hardheid, hechting, porositeit, warmtebehandelingen)
  • Bijlagen met o.a. een tabel met typische laagdikten voor bepaalde toepassingsgebieden; destructieve- en niet-destructieve testen; bepaling van scheuren en poriën in chroombedekkingen

Datum: april 2012