Titel presentatie

Veilige werkwijzen met CMR-stoffen (waaronder Chroom(VI)) en het project 'Voorkomen van blootstelling'

Inhoud presentatie

Ook SVHC- en CMR-stoffen kunnen met goede maatregelen veilig worden gebruikt.

Met de slogan vervangen als het kan en autoriseren als het moet en veilig kan, zet Vereniging ION zich in om de branche industrieel oppervlaktebehandelend Nederland te faciliteren met kennis en nieuwe technologieën om de gebruikte processen waarbij SVHC- (Substances of Very High Concern) en CMR- (Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic) stoffen worden gebruikt, te verduurzamen.

Het gebruik van SVHC- en CMR-stoffen is noodzakelijk om producten die de maakindustrie voortbrengt te voorzien van een “state of the art” oppervlaktebehandeling. Zonder een goede oppervlaktebehandeling zullen producten roesten of rotten, zien ze er niet mooi uit, of krijgen ze niet de eigenschappen die gewenst zijn.

Veel modellen die de overheid gebruikt om wet- en regelgeving te ontwikkelen gaan ervan uit dat er altijd een gezondheidsrisico is, als er SVHC-/CMR-stoffen gebruikt worden. Men ziet heel goed dat met goede (veiligheids)maatregelen het risico verlaagt of voorkomen kan worden. Echter, tot nu toe bleef het bij een (gedeeltelijke) opsomming van maatregelen. Cijfers om het effect van die maatregelen te onderbouwen ontbreken. Daarom worden getroffen maatregelen ook niet in de risicomodellen meegenomen.

Omdat er steeds meer aandacht is voor veilig werken, het MKB niet in staat is om zelf procedures en veilige werkwijzen te ontwikkelen en deze met cijfers te onderbouwen heeft de branchevereniging 4.0, Vereniging ION, het voortouw genomen om samen met de branche industrieel oppervlaktebehandelend Nederland veilige werkwijzen te ontwikkelen die niet alleen branche breed, maar zelfs industrie breed kunnen worden toegepast. En hoewel het onderzoek nog loopt, zijn de eerste contouren van de resultaten al zichtbaar.

Met titels van publicaties als; “Chroom-6 is wel kankerverwekkend maar niet gevaarlijk” en “Chroom-6 is niet het nieuwe asbest”, heeft Vereniging ION de afgelopen tijd bespreekbaar gemaakt dat als de juiste maatregelen worden getroffen, ook SVHC- en CMR-stoffen zonder gezondheidsrisico kunnen worden gebruikt en/of verwerkt. Een “Road to Zero” (de weg naar nul gezondheidsrisico) lijkt heel goed mogelijk via de Arbo-lijn.

Aan de hand van voorbeelden wordt de formule risico = kans x niveau x effect uiteengezet en wordt aangetoond dat met goede processen en de juiste maatregelen (veilige werkwijzen), er geen gezondheidsrisico hoeft te zijn. Onderwerpen die benoemd worden zijn baden (bijvoorbeeld elektrochemische processen en dompelprocessen), verfstof (bijvoorbeeld stof als gevolg van slijpen en stralen van chroom-6 houdende verflagen) en fijnstof (bijvoorbeeld stof als gevolg van thermisch spuiten).

Spreker

Egbert Stremmelaar

Managing Director - Vereniging ION