Voor zover ons bekend niet. Dat aandeel is namelijk afhankelijk van nogal wat factoren, zoals:

  • De vorm van de objecten (bijv. leuningwerk, constructie, plaatwerk en hiermee de mate van overspray).
  • De wijze van aanbrengen (kwast, roller, spuiten airless/elektrostatisch/HVLP etc.).
  • Het aantal lagen/laagdiktes/systemen.
  • Soort verf (primer/tussenlagen/dekverven, soorten bindmiddel, fabrikant, prijs van de verf, vaste stofgehalte van de verf).
  • Plaats van aanbrengen (shop of op locatie, bijv. (leiding)bruggen, hoogspanningsmasten, milieumaatregelen).
  • Soort voorbehandeling.
  • De totale omvang van het werk/hoeveelheid verf.
  • etc.

Met zoveel verschillende parameters is het maken van een (betrouwbare) vuistregel, naar onze mening, vrijwel ondoenlijk.

Datum: juni 2018