We willen aluminium platen laten anodiseren met een zo lang mogelijke bescherming en verfraaiing. De platen worden buiten, horizontaal geplaatst, er kan op gelopen worden, er kan gereedschap op vallen en er kan vervuiling optreden door vogeluitwerpselen, ijzer- en koperstofdeeltjes. Wat kunt u adviseren?

Antwoord: Het gaat om nogal belastende omstandigheden voor een anodiseerlaag, zowel mechanisch als chemisch. Het advies is dan ook om de platen te laten hardanodiseren met een laagdikte van 25-30 µm, die goed wordt verdicht (bij voorkeur volgens Qualanod-kwaliteitseisen).

Voor een verbeterde afwasbaarheid, met het oog op de bovengenoemde vervuilingen, wordt aanbevolen om de anodiseerlaag te impregneren met een fluoropolymeer. Metaaldeeltjes dienen zo spoedig mogelijk verwijderd te worden om te voorkomen dat deze zich vastzetten, gaan corroderen en mogelijk invreten op de anodiseerlaag.

Het belopen van de platen kan krassen veroorzaken (zand onder schoenen) en daarmee de afwasbaarheid verminderen. Vallend gereedschap kan scheuren veroorzaken in de anodiseerlaag omdat deze zeer hard is (op een “zachte” ondergrond), waarin corrosie kan ontstaan.

Wanneer met deze aspecten rekening wordt gehouden èn er regelmatig reiniging/onderhoud plaatsvindt, is een lange levensduur van het geanodiseerde aluminium mogelijk.

Datum: december 2016