1. Anodizing: MIL-A-8625 Type II of EN 2284 Type B

2. Chromating: MIL-C-5541 Class 3 of EN 2437 Type A

Behandeling 1.

Betreft zwavelzuur anodiseren, wat door de meeste anodiseerbedrijven wordt gedaan. Deze zijn te vinden via ons bedrijvenregister: https://vereniging-ion.nl/bedrijvenregister?activiteit=20&naam=&search=Zoeken&form_id=ion_bedrijvenregister_bedrijvenregister

Behandeling 2.

Betreft het chromateren van aluminium. Ook bedrijven die deze behandeling kunnen uitvoeren kunnen in ons bedrijvenregister gevonden worden: https://vereniging-ion.nl/bedrijvenregister?activiteit=43&naam=&search=Zoeken&form_id=ion_bedrijvenregister_bedrijvenregister

(N.B. Chromateren gebeurt op basis van zeswaardig chroomzuur. Aan het gebruik van chroomzuur kunnen beperkingen opgelegd worden vanuit de REACH-regelgeving. De laatste stand hierover leest u op onze website:

https://vereniging-ion.nl/onduidelijkheid-over-sunset-date-chroomvi-21-09-2017)

Datum: december 2017