Nee, helaas is dat voor Vereniging ION niet mogelijk. De prijs voor stralen en spuiten is namelijk van een groot aantal (bedrijfsspecifieke) variabelen afhankelijk, zoals:

 • bedrijfsinrichting (afmetingen en inrichting van hal, spuit-/straalcabine, logistiek enz.)
 • bedrijfsvoering (overheadkosten, voorzieningen enz.)
 • wijze van stralen (hand, machinaal,welk straalmiddel enz.)
 • wijze van spuiten (beker, drukvat, airmix/less enz.
 • applicatieomstandigheden (temperatuur, relatieve vochtigheid enz.)
 • objektvorm en –grootte, aantallen
 • verfsysteem (aantal lagen, corrosiebescherming of alleen visueel/uiterlijk; soort verf -1 of 2 component(en) enz.
 • vakmanschap
 • materiaal- en grondstoffenverbruik, energie enz.
 • ???

In voorkomende gevallen geven wij onderstaande adviezen:

 • vraag een goede specificatie van de te behandelen materialen (voor de prijscalculatie, maar ook voor de eventueel te bestellen grondstoffen)
 • maak voorcalculaties (schat bewerkingstijden in, bereken de benodigde hoeveelheid verf (let goed op het vaste-stof gehalte))
 • maak nacalculaties (houdt bewerkingstijden bij, gebruikte hoeveelheid verf, verdunningmiddelen, verpakkingmaterialen enz.)
 • doe kwaliteitsmetingen (laagdiktes, temp. RV enz.), meten is weten!
 • maak offertes waarin ondubbelzinnig prijzen worden opgegeven: hetzij per m2, hetzij per strekkende meter, enkelzijdig/dubbelzijdig gemeten (bij hekwerk, leuningwerk, frames e.d.), of het zuivere materiaaloppervlak (wel veel rekenwerk). Dit voorkomt discussies achteraf over de factuur!
 • Zorg voor juiste oppervlakteberekening (o.a. kop-, voet- en schetsplaten aan constructiemateriaal ca. 5 % van het totaaloppervlak; kijk in profielenboekjes)

Op deze wijze hopen wij toch een bijdrage te leveren aan een juiste prijsstelling, zowel voor u als voor uw klant.

Datum: mei 2009