Winnaar ION Borghardt Award is Heras B.V. uit Oirschot

Tijdens de openingsceremonie van de vakbeurs SURFACE 2014 heeft juryvoorzitter Arjan Mol de winnaar van de ION Borghardt Award bekend gemaakt. De jury was unaniem in haar oordeel om de innovatieve productiemethode van de nieuwe generatie spijlenhekwerk van Heras B.V. uit Oirschot te honoreren met de ION Borghardt Award 2014. De motivatie is dat over de gehele breedte van de gestelde criteria bijzonder hoog wordt gescoord. Niet alleen ketenoptimalisatie en innovatiewaarde, maar ook zaken als kostenreductie, marktrelevantie (beantwoord de inzending nadrukkelijk een marktvraag), maatschappelijk verantwoord ondernemen, arbeidshygiëne en ontzorgen van de klant zijn nadrukkelijk meegewogen in het oordeel van de jury.

Naast het gouden certificaat en de mediacheck ontving de winnaar het kunstwerk Humanoid van beeldend kunstenares Marga Janssen uit handen van Guido Landheer, directeur Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

Stichting VISEM Powder Navigator uit Alphen aan den Rijn ontving als nummer 2 het zilveren certificaat en Q-Fin uit Bergeijk als nummer 3 het bronzen certificaat.

De jury was aangenaam verrast met het aantal en de kwaliteit van de inzendingen. Het toont aan dat de branche een sterk innovatief karakter heeft en haar verantwoordelijkheid in de zorg om het milieu serieus neemt. De jury hoopt nadrukkelijk dat de uitreiking van de ION Borghardt Award meer bedrijven zal stimuleren tot het doen van innovaties. Het deelnemersveld van 2014 heeft laten zien dat er nog heel veel mogelijkheden zijn.

De jury van de ION Borghardt Award 2014 heeft de volgende motivatie:

Nummer 3: Q-Fin uit Bergeijk (Roger de Bock)
Q-fin is een jong bedrijf (gestart eind 2013), wat inmiddels haar 4de type ontbramings-, afrondings- en schuurmachine aan het ontwikkelen is en waarvan de eerste series al snel waren verkocht. Q-Fin ontwikkelt, produceert, bouwt en verkoopt de machines in en vanuit eigen huis. Onder andere de stalen maakdelen en elektrische besturingskasten worden vanuit de eigen organisatie vervaardigd waardoor ze nauwelijks afhankelijk zijn van derden. Q-fin is ontstaan omdat het moederbedrijf Bax Metaal geen deugdelijke machine in de markt kon vinden die kleine (vooral RVS) stalen delen kon ontbramen, afronden en schuren volgens hun maatstaven. De oplossingen die er waren was of handwerk (niet veilig en arbeidsintensief), ondersteuningsmallen gebruiken in grotere machines (extra tijd, geld en niet zonder gevaar) of trommelen (onvoldoende gecontroleerd door niet direct zichtbaarheid en duurt langer). Speciaal voor de kleine RVS delen heeft Q-fin een uniek vacuümsysteem ontwikkeld wat het product perfect op zijn plaats positioneert en voor stalen delen heeft Q-fin een uniek magneetsysteem ontwikkeld voor hetzelfde doel. Het moge duidelijk zijn dat het bedrijf en zijn inzending in de gehele breedte van de eerder genoemde criteria gesteld voor de ION Borghardt Award voldoet: met name het ontzorgen van de klant, het beantwoorden van de duidelijke marktvraag, kostenreductie, arbeidshygiëne en –veiligheid spreken de boventoon.

Nummer 2: Stichting VISEM Powder Navigator uit Alphen aan den Rijn (Jeroen Schothuis)
Powder Navigator is een softwareprogramma dat kan ondersteunen bij  optimaliseren van het poedercoatproces. Powder Navigator is bij uitstek een programma om te optimaliseren. Denk hierbij aan het optimaliseren van laagdikteverdeling, kantendekking, verminderen/voorkomen dat er kleurverschillen tussen dikke en dunne delen ontstaat, verlagen van  energieverbruik, reduceren van afvalpoeder, etc. Deels kan dat door  afzonderlijke eigenschappen te optimaliseren, maar juist combinaties van eigenschappen leveren vaak verrassende resultaten. Optimaliseren van kwaliteit van het eindproduct, het verminderen van grondstofverbruik (efficiënter inzetten van grondstoffen), het beperken van onderhoudswerkzaamheden, het reduceren van energieverbruik, het verhogen van kennis en het professionaliseren van de keten. Ook voor deze inzending geldt dat deze voldoet aan de breedte van de ION Borghardt Award criteria.

Nummer 1: Heras B.V. uit Oirschot (Heinrich Guth)
Heras lanceert de lijn Grence: de nieuwe generatie spijlenhekwerk qua duurzaamheid en prijsstelling. Grence is het resultaat van de gecombineerde productiemethoden ‘Heras Stent Technology’ en ‘Twist Lock’. Deze innovatie maakt lassen overbodig en zorgt voor een fraaiere afwerking. De methode vereist veel minder zink, is minder arbeidsintensief en reduceert intern transport. Door het gehele productieproces kan de CO2-uitstoot tot maximaal 70% verminderen ten opzichte van conventionele oplossingen. De basisgedachte om dit hekwerk te gaan ontwikkelen is het verminderen van CO2 en het verbeteren van de kwaliteit. Het huidige productieproces bestaat uit zagen, ponsen, lassen, extern verzinken, schuren en coaten. Vooral het extern verzinken is een milieubelastende schakel in het geheel. De dagelijkse transporten en het verzinkingsproces zijn sterk CO2 verhogend.

De onderstaande significante verbeteringen hebben betrekking op het oppervlak van het product.

 • Chemieverbruik reductie met 15%. Dit heeft vooral betrekking op het beitsmiddel. Sendzimir hoeft minder gebeitst te worden en dus verhoogd de levensduur van de chemie.
 • Afvalstromen chemiereductie met 40%. Omdat er minder gebeitst wordt is de standtijd van het beitsbad sterk verhoogd.
 • De verbruikte hoeveelheid zink is met 75% gedaald. De samenstelling van het zink is echter veel zuiverder en kwalitatief beter dan het stukgoed verzinkt materiaal.
 • Geen transport van en naar de verzinkerij geeft een besparing van 0,61 km per product. Deze 0,61 km geeft weer een CO2 reductie 1,7 kg CO2.
 • Overcoaten wordt verminderd. Sendzimir heeft geen last van uitgassing. Stukgoed verzinken is hier wel gevoelig voor.

Naast deze milieu voordelen zijn er nog een aantal andere significante verbeteringen. Het oppervlak is veel gladder, geen lasproces noodzakelijk (lasdraad, lasdampen etc.) en de productiedoorlooptijd en –kosten zijn drastisch verlaagd.  Op het gebied van milieu hebben we vele voordelen behaald. Een aantal zijn er al benoemd. Ook het afvalpercentage is gedaald. Dit heeft vooral betrekking op schades tijdens transport en tussenopslag van en naar de verzinkerij. Inmiddels hebben de eerste gemeente in Nederland ‘groene’ productieprocessen voor hekken voorgeschreven voor bepaalde industrieterreinen. Uiteraard sluit de Grence naadloos aan bij deze behoefte.  Zonder uitzondering is de jury van mening geweest deze ontwikkeling en marktintroductie te waarderen met het toekennen van de ION Borghardt Award 2014: over de gehele breedte van de gestelde criteria wordt bijzonder hoog gescoord: ‘ketenoptimalisatie’ en ‘innovatieve marktintroductie’ met name en tevens als kostenreductie, marktbelang (beantwoord de inzending nadrukkelijk een marktvraag), maatschappelijk verantwoord ondernemen, arbeidshygiëne en ontzorgen van de klant zijn nadrukkelijk meegewogen in het oordeel van de jury.

 


Om innovaties in de oppervlaktetechnieken te stimuleren wordt elke 2 jaar de ION Borghardt Award uitgereikt. Sinds 7 juni is op de website, www.vereniging-ion.nl, de inschrijving geopend voor de editie 2014. Hoewel alle innovaties in de oppervlaktetechnologie ingestuurd kunnen worden, zal in deze editie vooral de focus op de thema’s ‘ketenoptimalisatie’ en ‘innovatief bij markintroductie’ zijn.

Ketenoptimalisatie

Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Een applicateur is een onderdeel van een hele procesketen. Om de BV Nederland concurrerend te houden moet de hele keten sterk zijn. Hier kan een toeleverancier, maar ook de (geïntegreerde) applicateur een belangrijke rol spelen. Met andere woorden, wat doet een bedrijf om de ketenpartners te ontzorgen, de kwaliteit hoog, de traceerbaarheid goed en de kosten laag te houden.

Innovatief bij marktintroductie

Hoewel uiteraard ook ontwikkelprojecten zijn toegelaten, willen we hier vooral benadrukken dat onderzoek gevolgd moet worden door een marktintroductie en dus een reële markt moet bedienen. Immers slechts het bedienen van een markt leidt tot omzet. En hier wil de jury graag zien dat er nieuwe wegen bewandeld worden. Dit kan zowel in productietechniek, alsook in product-markt combinaties.

Jury

Om de inzendingen te beoordelen is een deskundige jury samengesteld. De jury bestaat uit:

 • Dr. Ir. Arjan Mol (voorzitter); universitair hoofddocent corrosietechnologie en elektrochemie, afdeling technische materiaalwetenschappen bij de TU Delft.
 • Drs. Hans Dijkhuis; directeur QPI (Quality Process Improvement) bij ASML Veldhoven.
 • Dr. Lene Hviid; general manager IRD materials & corrosion bij Shell Global Solutions International Amsterdam.

De commissie die verantwoordelijk is voor een goede organisatie staat onder leiding van: Dr. Ir. Hans van der Weijde; program manager Packaging bij Tatasteel, voorzitter van de sectie corrosie bij de Bond voor Materialenkennis en bestuurslid bij KP-OT (Kennis Platform Oppervlakte Technologie).

Inschrijving

De inschrijving staat open tot en met 7 september 2014. Iedereen die activiteiten ontplooid die gerelateerd zijn aan de oppervlaktetechniek kan meedoen. De genomineerden zullen tijdens de vakbeurs Surface op een walk of fame geplaatst worden. De prijsuitreiking is aansluitend aan de openingsceremonie van de Surface op 7 oktober.

De Surface is de grootste vakbeurs in de Benelux voor de oppervlaktetechniek en wordt gehouden van 7 tot en met 9 oktober 2014 in de Brabanthallen te Den Bosch. Voorafgaand aan de prijsuitreiking wordt de Surface geopend door Drs. Guido Landheer, directeur Topsectoren en Industriebeleid van het Ministerie van Economische Zaken.

Wat levert de ION Borghardt Award u op?

In de aankondigingen van de vakbeurs Surface zal aandacht worden besteed aan de genomineerden. Tevens zullen de genomineerden tijdens de vakbeurs Surface op de ION Borghardt Award expositie (recht tegenover de stand van Vereniging ION) en in de beurscatalogus geplaatst worden.

De winnaar ontvangt naast de Award, de eeuwige roem en de plaquette, ook een cheque voor media-aandacht in het vakblad Oppervlaktetechnieken t.w.v. € 2.500,-. Het betreft onder andere een groot redactioneel artikel waarin het belang van uw inzending wordt weergegeven. Voor studenten is er geen mediacheque, maar een vrij te besteden bedrag van € 500,-.

Beoordelingscriteria

 • People, Planet en Profit
 • Ketenoptimalisatie
 • Nieuw in de markt
 • Maatschappelijk verantwoord ondernemen
 • Kostenreductie
 • Ontzorgen van de klant
 • Marktpotentie
 • Arbeidshygiëne
 • Marktbelang; beantwoord dit een marktvraag
 • Duidelijkheid en begrijpbaarheid